BIP Gimnazjum nr 92 - Ewidencje i rejestry 
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry Gimnazjum nr 92

 1. Księga ewidencji dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum
 2. Księga uczniów
 3. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 4. Rejestr wydanych świadectw ukończenia Gimnazjum
 5. Ewidencja wydawanych zaświadczeń OKE
 6. Rejestr kart rowerowych i motorowerowych
 7. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
 8. Protokoły Rady Pedagogicznej
 9. Zarządzenia dyrektora szkoły
 10. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 11. Listy pracowników
 12. Ewidencja chorobowa
 13. Rejestr wniosków o emeryturę i rentę
 14. Rejestr nieobecności pracowników
 15. Rejestr wydanych zaświadczeń
 16. Rejestr wydanych zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
 17. Rejestr wydanych aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
 18. Rejestr wypadków
 19. Ewidencja dokumentacji w składnicy akt tzw. Spis akt
 20. Ewidencja zasobu bibliotecznego
 21. Ewidencja wypożyczeń
 22. Księgi inwentarzowe
 23. Rejestr zamówień publicznych

Komórki prowadzące: sekretariat, starszy referent, dyrektor szkoły, zastępca dyrektora, kierownik gospodarczy.
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły.Opublikował: Ewa Dmowska
Publikacja dnia: 03.07.2015
Podpisał: Ewa Dmowska
Dokument z dnia: 03.07.2015
Dokument oglądany razy: 1 569