BIP Gimnazjum nr 92 - Dokumenty regulujące pracę szkoły 
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP

Dokumenty regulujące pracę szkoły

Statut szkoły
Programy wychowawcze

  1. Program wychowawczy na pierwszy rok nauki
  2. Program wychowawczy na drugi rok nauki
  3. Program wychowawczy na trzeci rok nauki

Szkolny program profilaktyki
Regulamin Rekrutacji do Gimnazjum nr 92
Regulaminu organizowania i prowadzenia wycieczek i innych form turystyczno – krajoznawczych
Regulamin pracy
Ocena i analiza ryzyka zawodowego
Regulamin nagradzania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Regulamin scentralizowanego funduszu zdrowotnego
Regulamin wewnętrzny dla członków PKZP przy DBFO
Regulamin Kontroli Zarządczej
Zasady Etyki Zawodowej pracowników
Polityka bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych
Instrukcja kancelaryjna i archiwalna
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
Instrukcja BHP
Procedury i strategie zarządzania kryzysem w szkole
Procedury postępowania z dokumentacją przebiegu nauczania
Wymienione wyżej dokumenty są dostępne w sekretariacie szkolnymOpublikował: Ewa Dmowska
Publikacja dnia: 07.03.2017
Podpisał: Ewa Dmowska
Dokument z dnia: 03.07.2015
Dokument oglądany razy: 1 627