BIP Gimnazjum nr 92 - Zasady funkcjonowania szkoły 
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP

Zasady funkcjonowania szkoły

 Organizacja gimnazjum

  1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Gimnazjum nr 92 opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
  2. Podstawową formą pracy gimnazjum jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.

Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania gimnazjum określa Statut Gimnazjum nr 92Opublikował: Ewa Dmowska
Publikacja dnia: 07.03.2017
Podpisał: Ewa Dmowska
Dokument z dnia: 03.07.2015
Dokument oglądany razy: 2 337